Projektet Bygholm kitesurf

På et spontant og ustruktureret plan har der de seneste 5 -10 år udviklet sig et mindre kite-surf mekka ved rastepladsen lige øst for Kåg Landing og ca. 1 km øst for Øsløs.

Det må være væsentligt, at vi udnytter den gode de naturbundne potentialer og herligheder, samt værdsætter de kvaliteter, som vi har på Hannæs – Eksempelvis til kitesurfing.

Øsløs Sogne- og Kulturforening ønsker med dette projekt at formalisere og sætte rammer for disse aktiviteter, som vi så ser væsentligt øget.

Det har længe forgået på uformelt plan, nu vil vi gøre det helt officielt og formelt.

Deltagerne er mestendels danske, vi ser også mange fra vore omkringliggende lande.

Tilkendegivelserne er aldeles klare: Det er et ideelt sted for kitesurfing.

Vores ambition er, at vi i løbet af 10 år har en national og nordeuropæisk kendt og anerkendt kitesurf lokation, der tilbyder de bedste forhold, logistik og service.

Der er stor opbakning til projektet, såvel lokalt som områdemæssigt.

Som så ofte før er økonomi en afgørende faktor, når der skal skabes nyt. Det, der rigtig sætter gang i projektet nu er et tilskud på 40.000 kommunale kroner, som vi har modtaget fra ”lokalområdepuljen”, som bestyres af Thisted Kommune i samarbejde med Landsbygruppen Thy.

Naboområderne giver realistiske muligheder, når der måtte blive behov for arealmæssige udvidelser.

De indledende tiltag, som brugerne oplever / Status:

  • Udvikling af hjemmesiden ”bygholmkitesurf” / Er sket
  • Etablering af FaceBooksiden ”Bygholm Kitesurf” / Er åbnet
  • Skiltning på A11: Bygholm Kite Surf + piktogram + henvisningspil, hhv. fra øst og vest / Forhåbentlig i år
  • Opsætning af infotavler på stedet, inkl. en postkasse til gode ideer / Forhåbentlig i år
  • Fysisk opdeling samt tilretning og optimering af arealerne med parkerings- og rigningspladser.

Vigtigt er, at der fortsat også er plads til de, der blot benytter stedet som rasteplads og naturperle / I løbet af et år.

  • En rationel og miljøvenlig affaldshåndtering, sammenholdt med flaske- papircontainere mm. der er opstillet ved Øsløs Forsamlingshus / I løbet af et år.